Schneesterne

Art. 3610

Art. 3610.1

Art. 3610.2

Art. 3610.3

Art. 3610.4

Art. 3610.5

Pappelsperrholz 3mm

lasergeschnitten 8cm

VE 10

 

Sterne mit Ornamenten

Art. 3615

Art. 3615.1

Art. 3615.2

Art. 3615.3

Art. 3615.4

Pappelsperrholz 3mm

lasergeschnitten 8cm

VE 10

Fadenbilder

Art. 3016.1   Fadenrondelle 16cm

Art. 3452.3   Fadenstern 7cm

Art. 3454.3   Fadenstern 10cm

Art. 3456.33 Fadenstern 14cm

Pappelsperrholz VE 10

Herz/Stern/Mond/Sonne/Wolke

3400 Herz 3x3cm 50

3401 Herz 5x4cm 50

3402 Herz 7x6cm 50

3403 Herz 8x7cm 50

3404 Herz 10x9cm 20

3405 Herz 12x10cm 20

3406 Herz 14x12cm 10

3407 Herz 19x16cm 10

3408 Herz 24x21cm 5

3402.1 Ringherz 7x6cm 10

3404.1 Ringherz 10x9cm 10

3406.1 Ringherz 14x12cm 10

3407.1 Ringherz 19x16cm 10

3408.1 Ringherz 24x21cm 5

3415 Doppelherz 9,5x5cm 20

3450 Stern 6-Zack 3cm 50

3451 Stern 6-Zack 5cm 50

3452 Stern 6-Zack 7cm 50

3453 Stern 6-Zack 8cm 20

3454 Stern 6-Zack 10cm 20

3455 Stern 6-Zack 12cm 20

3456 Stern 6-Zack 14cm 10

3452.1 Ringstern 6-Zack 7cm 10

3454.1 Ringstern 6-Zack 10cm 10

3456.1 Ringstern 6-Zack 14cm 10

3800 Mond 8cm 20

3801 Mond 11cm 20

3802 Mond 15cm 10

3803 Mond 22cm 5

3804 Mond 30cm 5

3820 Sonne 7cm 20

3821 Sonne 11cm 10

3822 Sonne 14cm 10

3824 Sonne 25cm 5

3830 Wolke 7x5cm 20

3831 Wolke 11x8cm 20

3832 Wolke 15x10cm 10

Pappelsperrholz

Stern 3-Dimensional 6-Zack

3451.2 Stern 3-Dim 5cm

3452.2 Stern 3-Dim 7cm

3453.2 Stern 3-Dim 8cm

3454.2 Stern 3-Dim 10cm

3455.2 Stern 3-Dim 12cm

3456.2 Stern 3-Dim 14cm

Pappelsperrholz VE 10

Sterne

3461 Stern 5-Zack 4cm 50

3462    Stern 5-Zack 6cm 50

3464    Stern 5-Zack 10cm 20

3466    Stern 5-Zack 14cm 10

3468    Stern 5-Zack 23cm 5

3469    Stern 5-Zack 36cm 5

3464.1 Ringstern 5-Zack 10cm 10

3466.1 Ringstern 5-Zack 14cm 10

3468.1 Ringstern 5-Zack 23cm 5

3469.1 Ringstern 5-Zack 36cm 5

3474.1 Ringstern 5-Zack 50cm 5

3600    Schweifstern 11x4cm 20

3601    Schweifstern 17x6cm 10

3602    Schweifstern 23x8cm 10

3603    Schweifstern 34x14cm 5

3604    Schweifstern 47x17cm 5

Pappelsperrholz

Stern 8-Zack

Art. 3480 mit grossem Loch 16cm VE 5

Art. 3485 9,5cm VE 20

Art. 3486 14cm VE 10

Pappelsperrholz

Weihnachtssujets

7200 Stern/Maria 14cm 3

7201 Stern/Engel 14cm 3

7202 Stern/Komet 14cm 3

7205 Stern/Kerze 14cm 5

7220 Glocke 6x6cm 20

7221 Glocke 9x9cm 20

7222 Glocke 12x12cm 10

7220.1 Ringglocke 6x6cm 10

7221.1 Ringglocke 9x9cm 10

7250 Samichlaus 12x7cm 10

7280 Engel 6x5cm 20

7281 Engel 9x7,5cm 10

7283 Engel 27x18cm 5

7285 Engel seitlich 12x9cm 10

7289 Engel frontal 13x10cm 10

Pappelsperrholz

Adventskranz

Art. 7214 29x29x15cm

Pappelsperrholz VE 3

 

Weihnachtsbaum gross

Art. 7215 43x39x39cm

Pappelsperrholz

 

Weihnachtsbaum klein

Art. 7216 20x20x20cm

Pappelsperrholz VE 3